Előszó

BEVEZETÉS

A repertórium az Acta Academiae Szegediensis 1973-ig terjedő időszakának anyagát tartalmazza. Tudományos kiadványunk 1956-ban indult, mint a Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, majd 1963-tól címváltozás következtében a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei címen jelenik meg, évenként két kötetben.

EINLEITUNG

Das Repertorium enthält das Material der Acta Academiae Szegediensis bis zum Jahre 1973. Unser wissenschaftliches Verlagswerk wurde 1956 als "Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve" gegründet und erscheint nach seiner Umbenennung im Jahre 1963 als "Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Kőzleményei" jährlich in zwei Bänden.

A tudományos közlemények hálózati változatának elkészítésében közreműködött

Bogdán Imre
Csúri Péter