A Könyvtári Központ jelene

A JGYTF Könyvtári Központ 1992 nyarán költözött jelenlegi helyére. A Könyvtári Központ és a tanszéki, ill. iskolai, kollégiumi és intézeti szakkönyvtárak együtteséből létrejött könyvtári halózat biztosítja az oktató-, kutató- és tanulmányi munkához nélkülözhetetlen dokumentumokat és információkat.

Az állománygyarapítás és a feldolgozás a Könyvtári Központban folyik, mely egyben információs központ is. Az állomány őrzése, raktározása és az olvasók rendelkezésére bocsátása a hálózati egységek feladata.

A Könyvtári Központ kezeli a főiskola költségvetéséből és egyéb forrásokból (pl. pályázatok, céljellegű támogatások) származó, könyv- és folyóiratbeszerzésre szánt kereteket. Ezeket a tanszéki igények szerint használja fel, bizonyos összehangolás és egységesítés mellett. A beszerzett dokumentumokról központi nyilvántartás készül. A feldolgozott dokumentumok kerülnek a tanszéki könyvtárakba. A katalogizálás a Corvina integrált rendszerrel történik. Katalógusunk az interneten keresztül hozzáférhető.

A könyvtár által gyűjtött dokumentumok tartalmi vonatkozásban:

A könyvtári állomány jelenleg: