Raktározási rend, katalogizálás, leltározás és szerzeményezés a JGYTF Könyvtári Központ története folyamán

Az 1873-ban alapított Budapesti állami Polgáriskola és a hozzácsatolt Paedagogium 1911-ben bekövetkezett területi szétválásig közösen használta a könyvtárat. A közös könyvtárhasználat rendje a Szegedre költözésig megmaradt. A raktározás egyszerű alfabetikus jelzettel történt, amelyből a római szám a szemináriumi tárgyat jelölte.

A Szegedre költözés után új, négylépcsős jelzetet alakítottak ki. A római számok az oktatott tárgyat, mint főosztályt, a latin kisbetűk az osztályt, a nagybetűk az alosztályokat jelentették; az alosztályoknál az arab szám folyószámként szolgált. Ez a rendszer biztosította a tárgy szerinti keresést. Feltételezhető egy olyan szerzői katalógus, amelynek céduláin a tárgyi raktározási jelzet elemeit használták. Ebből azonban olyan minimális töredékkel rendelkezünk, hogy nem állapítható meg a katalógus megléte.

A II. világháború után újra leltározási, katalogizálási, raktározási munkába fogtak - szakember bevonása nélkül. Ez a munka meg az 1949/50-es tanévben is folyt.
A könyveket a többi taneszközzel együtt a kitömött baglyokkal, az emberi csontvázzal vegyesen az állóeszköz leltárba írták be.
Később a tanszékek egyedi nyilvántartású leltárkönyveket fektettek fel nyitótételként, a tanszékek állományának összesített darabszámát és értékét rögzítették. így megteremtődött a leltári fegyelem alapja, valamint az állomány egybevonása.
Megszüntetve a korábbi négylépcsős jelzetű rendszerező raktározást, sima leltári folyószám rendjében leltároztak (néhány tanszék kivételével). Ehhez kézzel írott szerzői katalógust szerkesztettek. Hősies munka volt mindez, de a tartalmi keresés 1968-ig lehetetlen volt.
Az 1960-as években a létszámban fokozatosan bővülő Központi Könyvtár megvalósította az egységesítést a beszerzésben, feltárásban, ellenőrzésben, de a 26 különálló egységre tagolódó könyvtárállomány tartalmi feltárása felemás módon oldódott meg: tanszéki szakkatalógusok felállításával anélkül, hogy központi szakkatalógus készült volna.

1980-tól a Központi Könyvtár teljesen áttért a Könyvtárértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Osztályától történő beszerzésre a könyvesbolti vásárlás helyett. A könyvek katalóguscédulákkal, kölcsönzőkártyákkal érkeztek. A katalóguscédulák felhasználásával megkezdődött a központi szak- és a tanszéki tárgyszókatalógus építése.

1994-től 1997-ig a PCLIB integrált könyvtári rendszer alkalmazásával történt az állománybavétel, a katalogizálás.

1997-ben tért át a Könyvtári Központ a Corvina integrált könyvtári rendszer használatára. Katalógusunk így elérhető az interneten kereszül.