A könyvtár katalógusai

A hagyományos katalógusok közül szerzői leíró, szak- (ETO), sorozati, tárgyszó katalógusok állnak rendelkezésre a Könyvtári Központban. 1997-től folyamatosan bővülő online katalógusunk a

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/corvina/opac

címen érhető el.

Szerzői leíró katalógus

1. Rendszókészlet tekintetében a műveket 1969-ig tartalmazó katalógus csak főlapokat tartalmaz. 1970-től a feltárás melléklapokkal és utalókkal bővült. Tekintettel az egyenkénti manuális sokszorosításra, 1980-ig a melléklapozás rendszókészlete szűk körű: névrendszók közül a második, harmadik társszerző nem szerepel, csak a gyűjtemények önálló szerzői.

Rendszót kapott az önálló szerzőnek minősülő szerkesztő, s a személynév, mint tárgyszó. Címrendszóval szerepelnek melléklapok az előírt körben, valamint a segédkönyvtári anyag. 1980-tól az ÁKV beszerzésre való áttérés időpontjától a rendszókészlet a második, harmadik szerzővel, a földrajzi rendszóval, valamint a gyűjteménycímmel rendelkező szerzői gyűjtemény konkrét címével bővült.

2. A katalógus szerkezete mechanikus elvű: csoportalkotást sem kiemelt szerzők, sem névösszevonás, sem köznév és személynév megkülönböztetése tekintetében nem alkalmaz, kivételt képez a szerző műveinek és a szerző, mint tárgyszó egymást követő csoportja.

A kettős nevek, a rendszóértékű prefixumos nevek, a szabványban meghatározott kötőjeles kifejezések egybeolvasással kerültek besorolásra. A besorolt katalóguslapokon kódszám jelzi, hogy melyik egység állományában található meg az adott mű.

Szakkatalógus /ETO/

A tanszékeken elhelyezett szakkatalógust felváltotta a központi szakkatalógus (1980-tól 1993-ig), mely a könyvek tartalmi feltárására szolgál. Szerkezetét tekintve szoros szakrendet alkalmaz. A besorolt katalóguslapokon kódszám jelzi, hogy az adott mű melyik egység állományában található meg.

A központi szakkatalógus építése 1993. december 31-én zárult le.

Sorozati katalógus

1970-től tartalmazza a sorozati anyagot A besorolás alapja számozatlan sorozat esetében a szerzők betűrendje, ill. gyűjteménycím esetében a gyűjtemény betűrendje, számozott sorozat esetén a számok sorrendje. Ha azonos címen több kiadó ad ki sorozatot, a művek kiadók szerinti elkülönítésben találhatók meg. Választólap kerül minden sorozat elé. A választólap feltünteti a sorozat nevét, a kiadó és a sorozat indulásának évét. A sorozatban megjelenő könyvek katalóguslapjain kódszám jelzi, hogy melyik egység állományában található meg az adott mű.

A központi sorozati katalógus 1994. December 31-én zárult.

Tárgyszókatalógus

A tárgyszókatalógus 1980-tól a Könyvtárellátó Vállalattól kapott katalóguscédulákból épült.

Önálló tárgyszóalkotást a könyvtár nem végzett. A tárgyszókatalógus a tárgyszavak betűrendjében épült. Az alosztásoknál a sorrend a következő: 1. Puszta tárgyszó ; 2. időbeli alosztások ; 3. a többi alosztás az alosztások betűrendjében. Egy-egy tárgyszón belül a beosztás alapja a szerzők betűrendje. Szinonimák esetében utaló készült. Ezen kívül utaló készült az eltérő névalakok, névváltozások esetében is. A hivatkozások jelzik, hogy a megtalált tárgyszón kívül hasonló témájú anyag más tárgyszó alatt is található. A katalóguslapokon kódszám jelzi, hogy melyik egység állományában található meg az adott mű.

A tárgyszókatalógus szerkesztése 1994. december 31-én befejeződött.

Online katalógus

1994. január 1-től a feldolgozás a PcLib 4.0 könyvtári rendszerben történt, melyet 1997. január 1-től felváltott a Voyager (ma Corvina) integrált könyvtári rendszer alkalmazása. A korábbi számítógépes feldolgozás konvertálása 1997-ben megtörtént.

Az online katalógus minden tanszéki könyvtárban elérhető, ill. Internet hozzáféréssel lekereshető.