Hálózati kalauz történészeknek és történelembarátoknak
- tematikus rendben -


Általános kiindulópontok

Magyar vonatkozású történelmi anyagok

Magyar történeti információforrások

Világtörténelem idegen nyelven

Világtörténelem magyarul

Történettudományi folyóiratok

Magyar történelmi folyóiratok

Történelmi atlaszok

Levéltárak

Múzeumok

Összeállította: Kossuth Gabriella - SZTE JGYTFK Könyvtári Központ