KLEBNICKI JÓZSEF

Hódmezővásárhely, 1916. szept. 12.– + Szeged, 1994. október 3. Tanszék: Földrajz (1952–1978). Egyetemi ta­nulmányai: Ferencz József Tudományegyetem (1936–1940). Oklevelek: Ferencz József Tudományegyetem, földrajz-történelem szakos középiskolai tanár. Beosz­tásai: főiskolai docens (1978). Főiskolai tisztségei: csoportvezető (1964–1978). Társasági tagság: Telepü­lésföldrajz és népességföldrajz. Nyugdíjazása: 1978. Fő művek, könyvek, tanulmányok: Mártély. Kogutovitz Emlék­könyv, Szeged, 1939. – Öntözéses gazdálkodás földrajzi vonatkozá­sai Hódmezővásárhely határában. Szegedi Pedagógiai Főiskola Év­könyve, 1956. – A csongrádi Tiszavölgy öntözéses gazdálkodásának természeti földrajzi alapjai. Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957. - A csongrádi Tisza­völgy településföldrajzának vázlata. Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1959. – Tengerentúli földrészek földrajza, (társszerző), Budapest, 1960. – Adatok a Marosszög népesség és település­földrajzához. Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1962. – Hidrogeográfiai gyakorlatok. Buda­pest, 1964. – Eurázsia földrajza, (társszerző), Budapest, 1969. – Adatok Csongrád megye település­állományának fejlődéséhez. SZTF Tudományos Közleményei, 1970. – Csongrád megye népesség­alakulásának vázlata. SZTF Tudományos Közleményei, 1972.

(Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873–1998. Szeged, 1998.)