Különgyüjtemények

Tankönyvmúzeum

A főiskola Történettudományi Tanszékén található meg. 1975-ben a tanszék munkatársa, Huszka László címzetes főiskolai tanár óriási tömegű, megsemmisítésre ítélt régi tankönyvet szerzett meg, s ezzel a tanszéken megalapította az ország má sodik jelentős tankönyvmúzeumát, amely ma közel hétezer kötetet számlál. Az ügyet kezdetben felkarolta intézményünk is, az állomány rendezésére, feldolgozására félállást biztosított, amelyet sajnos 1995-ben visszavont. A múzeum működtetése érdekében Huszk a László 1998-ban 100.000. – Ft alaptőkével alapítványt hozott létre.

Régi Könyvek Gyűjteménye

Az állomány anyagát a főiskola jogelődeitől, a Budai Állami Tanítóképezdétől, valamint a Paedagógiumtól örököltük. 1928-ban kerültek a főiskola tulajdonába. A gyűjtemény zömmel a 18. század második feléből származó dokumentumokat tartalmaz, de van közöttük RMK anyag is. A gyűjtemény anyaga nem kölcsönözhető, nem fénymásolható, kizárólag előzetes igénybejelentés alapján helyben használható.

Előzetes igénybejelentés a Könyvtári Központban
Tel.: (62) 546-043
e-mail: katonaimrene@hotmail.com

Kiss Ferenc gyűjtemény

A Magyar Irodalom tanszék 32. 000 kötetes állományának legértékesebb részét, körülbelül egyharmadát teszi ki az a gyűjtemény, amely 1928-ban került a tanszékre. Ez a rész foglalja magába az RMK gyűjteményt (50 db könyv) és Kiss Ferencnek – a volt tanszékvezetőnek (1984-85) - a tanszék által megvásárolt magánkönyvtárát.

Német István és Klebniczki József hagyatéka

A Földrajz Tanszék anyagának részét képezi. A tanszék könyvtára számára nagy értéket képviselnek a hagyatékok mind erkölcsi, mind szakmai szempontból. Hagyományozások az utóbbi években történtek. A tanszéken több évtizedet eltöltött oktatók ház i könyvtárának szakkönyveit, vagy azok egy részét - nyugdíjba vonulásuk, ill. elhalálozásuk után - a család a könyvtárnak adományozta. Ezekben a könyvekben külön erre a célra készített bélyegzővel örökítették meg az adományozó nevét.

Az első adományt Németh István nyugalmazott főiskolai docens örökösei 1994-ben hagyományozták a tanszékre. Ebben 60 db szakkönyv szerepelt.

Klebniczki József nyugalmazott főiskolai docens hagyatéka 1996-ban került a tanszék könyvtárába és 52 db szakkönyvvel gazdagította azt.

Környezeti nevelés báziskönyvtár

A Könyvtári Központban található meg. A Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési programjának 1995-ös sikeres pályázatának eredményeképpen került kialakításra Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye regionális báziskönyvtáraként. Jelenleg 615 dokum entum - elsősorban könyv, továbbá folyóirat, CD-ROM és videokazetta) szerepel az állományában.

Nemzetiségi szakirodalmi gyűjtemény

A Német nyelv és Irodalom (Idegennyelvi Könyvtár állományában elhelyezve), a Román Nyelv és Irodalom, továbbá a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék anyagában találhatók meg.