NÉMETH ISTVÁN

Szeged, 1911. október 18. - Szeged, 1980. április 17. Tanszék: Földrajz (1952-1976). Oklevelek: Szegedi Tanítóképző, tanító (1932); Szegedi Pedagógiai Főis­kola, földrajz-történelem szakos általános iskolai tanár (1950). Beosztásai: főiskolai docens (1967 - 1976). Tár­sasági tagság: TIT (Csongrád Megyei Szervezet Elnök­ségi tag: 1954-1976, Szegedi Szervezet elnöke: 1960-1970, Földrajzi Szakosztály elnöke: 1962 - 1976). Tudományos tisztség: Módszertani Közlemények (főszer­kesztő: 1963-1976). Kitüntetései: Szocialista Kultúrá­ért (1962), Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1969), TIT Aranykoszorús jelvény (1972). Kutatási területei: A földrajz szaktárgyi metodika. Nyugdíjazás: 1976.

Fő művek, könyvek, tanulmányok: Népatlasz, (társszerző), 1943. - Szemléltető rajzok a földrajzórán. Tankönyvkiadó. Budapest. 1952. - A lakóhelyismereti munkafüzet. Köznevelés, 1956. Földrajz az általános iskola IV. és V. osztálya számára, (társszerző). Kísérleti tankönyvek. 1956. A város földrajza, In: A napfény városa. Idegenforgalmi Hivatal. Szeged 1960. -Módszertani Kísérletek a szegedi Pedagógiai Főiskola Földrajzi Tanszékén. Felsőoktatási Szemle, 1962. – Táblai rajzok a földrajzórán. Módszertani Közlemények, 1962. - A földrajz tanítása. Módszertani Köz­lemények, 1963. - Kontúrrajzok szerepe a földrajzórákon. Módszertani Közlemények, 1963. - Ké­pek Csongrád megye múltjából. TIT. Szeged, 1963. - Számokkal való munka a földrajz tanításában. Módszertani Közlemények, 1965.

(Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873–1998. Szeged, 1998.)