Régi Könyvek Gyűjteménye

 1. Werbőczy István (1460-1541): Decretum oder Tripartitum / Durch Stephanum de Werbeutz; Durch Augustinum Wagnerum

 2. Szatmárnémeti Mihály: A` Négy Evangelista szerént való Dominica / Szath. Nemethi Mihaly

 3. Szőnyi Nagy István: Mártyrok Coronája / Szönyi N. István

 4. Ziegler, Georg: Discursus de summo bono : A` leg-főbb jóról / Melyet Deákból Magyarrá fordított Szenczi Mólnar Albert

 5. Apafi Mihály (Erdély : fejedelem) I. (1632-1690): Marcus Fridericus Wendelinusnak, a` Keresztyen Isteni Tudomanyrol irott ket könyvei / Apafi Mihály

 6. Werdenhagen, Johann Angelus: Introductio universalis in omnes respublicas : sive politica generalis / Autore Ioh. Ang. Werdenhagen. I. C.

 7. Canones ecclesiastici, in quinque classes distributi = Az edgyházi jó rend-tartásoknak irot törvenyi

 8. Temetési pompa

 9. Temetési pompa

 10. Szatmárnémeti Mihály: Dominica catechetica / Michaele Szathmar Nemethi

 11. Szatmárnémeti Mihály: Dominica catechetica / Michaele Szathmar Nemethi

 12. Szatmárnémeti Sámuel: Isteni félelemmel s kegyességével, Házassági tiszta életével, Nemes elméjének erősségével, Gazda-aszszonyi okos serénységével, Minden jó Rendekhez magát alkalmaztató nagy emberségével Érdemlett utolso tisztesség tétele Néhai Nemzetes Viczei Mária Aszszonynak / Szathmár Némethi Samuel

 13. Szőnyi Nagy István: Mártyrok Coronája / Szönyi N. István

 14. Szőnyi Nagy István: Mártyrok coronája / Szönyi N. István

 15. Tolnai F. István: Igaz Keresztyényi és Apostoli Tudomány s` vallás Utárra vezető és az el-tévelyedésiről jó Utban hozó Kalauz / Tolnai F. István

 16. Szegedi János: Rubricae sive synopses titulorum, capitum, et articulorum, universi Juris Ungarici / Per R. P. Joannem Szegedi é Soc. Jesu

 17. Szegedi János: Rubricae sive synopses titulorum, capitum, et articulorum, universi Juris Ungarici / Per R. P. Joannem Szegedi é Soc. Jesu

 18. Szegedi János: Rubricae sive synopses titulorum, capitum, et articulorum, universi Juris Ungarici / Per R. P. Joannem Szegedi é Soc. Jesu

 19. Szilágyi Tönkő Márton: Biga Pastoralis : Seu, Ars orandi et concionandi / Martini Szilágyi

 20. Szatmárnémeti Mihály: Halotti Centuria, az az: Száz, halotti praedikációk / Szath. Nemeti Mihaly

 21. Szatmárnémeti Mihály: Halotti Centuria az az: Száz, Halotti Praedikációk / Szath. Nemeti Mihaly

 22. Szatmárnémeti Mihály: Halotti Centuria az az: Száz, Halotti Praedikációk / Szath. Nemeti Mihaly

 23. Szatmárnémeti Mihály: Halotti Centuria az az: Száz, Halotti Praedikációk / Szath. Nemeti Mihaly

 24. Tofeus Mihály: A` szent soltarok resolutioja

 25. Szatmárnémeti Mihály: A` Négy Evangelistak szerént való Dominica / Szath. Nemethi Mihaly

 26. Szatmárnémeti Mihály: A` Négy Evangelistak szerént való Dominica / Szath. Nemethi Mihaly

 27. Verheiden, Jacob: Praestantium aliqyot theologorum, qui rom. Antichristum praecipué oppugnarunt, effigies: quibus addita elogia, librorumq catalogi / Iac. Verheiden< /p>

 28. Calepino, Ambrogio: Dictionarium undecim linguarum / Ambrosium Calepinus

 29. Calepino, Ambrogio: Dictionarium undecim linguarum / Ambrosius Calepinus

 30. Hadi regulamentum

 31. Samorjai János: Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyazi ceremoniajokrol és rend tartasokrol valo könyvetske / Samorjai János

 32. Strigilius, Joannes Franciscus: Rosae Heliconiae Odora svaves, Acumine graves sive Epigrammata / Joanne Francisco Strigilio

 33. Szilágyi Tönkő Márton: Philosophia ad usum Scholarum praesertim Debrecinae / Martini Sylvani

 34. Pósaházi János: Igazság istápja / Posahazi Janos

 35. Pósaházi János: Igazság istápja / Posahazi Janos

 36. Csécsi János: Johannis Tsétsi Illustris Scholae Sáros-Patak. Rect. in euq. SS. Theologiae et Philosophiae Professoris Observationes Orthographico-Grammaticae

 37. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium hungarico-latinum, Olim magna cura a clarissimo viro Alberto Molnár Szentziensi collectum [...] / Francisci Pariz Papai

 38. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium latino-hungaricum / Francisco Pariz Pápai

 39. Pichler, Vitus R. P.: Juris Canonici Secundum Gregorii [...] seu Compendium / R. P. Vitus Pichler

 40. Pápai Páriz Ferenc: Pax crucis : Az-az Szent David Királynak és Profétának Száz-Ötven Soltari / Pápai Pariz Ferenc

 41. Pápai Páriz Ferenc: Pax crucis : Az-az Szent David Királynak és Profétának Száz-Ötven Soltari / Pápai Pariz Ferenc

 42. Sárospataki István: Ez Világnak Dolgainak Igazgatásának Mestersége / Magyarrá forditotta S. Pataki István

 43. Martonfalvi György: Exegesis libri primi medvllae amesianae / studio Georgii Martonfalvi Trranszlvani

 44. Medgyesi Pál (1605-1663?): Sok Jajjokban, a` bánatos szivel ejtett könnyhullatásokban merült, és feneklett szegény igaz Magyaroknak, egy-néhány keserö Siralmi / Medgyesi Pál

 45. Nepos, Cornelius: A` Cornelius Neposnak avagy Aemilius Probusnak Hires Nevezetes Hadi Fejedelemnek Eletekrül, és Cselekedetekrül irt Könyve / fordéttatott Balog György á ltal

 46. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis : Az-az Az emberi Test Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiről, s azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta / Pápai Páriz Ferencz

 47. Milotai Nyilas István: Agenda : Az-az: Az Anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való tselekedet / Melly szedegetett a` b. e. Melotai István Aggendájából

 48. Veresmarti Mihály: Tanáchkozás, mellyeket kellyen a külömbözö vallások-közzül választani / Leonardus Lessius irasából magyarrá, Veresmarti Mihály

 49. Veresmarti Mihály: Tanáchkozás, mellyeket kellyen a külömbözö vallások közzül választani / Leonardus Lessium irasából magyarrá Veresmarti Mihály

 50. Keresszegi Herman István: Az keresztteni hitnek agazatirol valo praedicátioknak tar-haza / Keres-Szegi H. Istvan

 51. Károlyi Gáspár: Az mi urunc Jesus Christusnac uy testamentoma / [Károlyi Gáspár]

 52. Komáromi Csipkés György: Igaz hit / Comaromi Csipkes György

 53. Komáromi Csipkés György: Concionum sacrarum : centuria qvinta / Georgii C. Comarini

 54. Komáromi Csipkés György: Concionum sacrarum : centuria prima / Georgii C. Comarini

 55. Keresztúri PáL: Egyenes ösvény a sz. eletre vágyodoknak / Kereszturi Pál

 56. Illyés István: Lelki téj, avagy Cateschismus / Illyés István

 57. Huszty István: Jurisprudentia Practica : seu Commentarius Novus in Jus Hungaricum / compositus a Stephano Huszty

 58. Helmeczy István: Igasság paissa : mellyel A` Kristustól szereytetett Sákramentomi Sz. Vatsora felől, a` Helvetziai Confessióban ki adattatott Igaz Tudom'nyt erőséti; es Valamelly Tudós Rom: Catholicus Egyházi Személynek, Bernárd Pálnak, Anno 1735. Kassán ki nyomtatott és világ eleibe botsáttatott nyilai ellen óltalmazza, Melianus Gnaatereth ...

 59. Heidfeld, Johann: Sphinx theologico-philosophica / Johannes Heidfeldius

 60. Gradus ad Parnassum : Sive Novus Synonymorum Epithetorum et Phrasim Poeticarum Thesaurus

 61. Gyarmathi Miklós: Keresztényi felelet : Monozloi András Veszperini Püspök, es Posoni Praepost könyve ellen / Gyarmathi Miklos

 62. Gyöngyösi István: Porábúl meg-éledett Phoenix, : Avagy A` Néhai Gyerő, Monostori Kemény János, Erdéli Fejedelemnek Lonyai Anna Aszszonnyal lévő házasságának, Tatár Orszá gi rabságának, a` Törökök ellen viselt Hadi dolgainak és végre, Hazája mellett Vitézül le-tett életének, halála utánn is élő emlékezete / Gyöngyösi István

 63. Frölich, David: Bibliothecae sive Cynosurae peregrinantium : Liber Quartus / David Froelich

 64. Frölich, David: Bibliothecae seu Cynosurae peregrinantium : Liber Tertius / David Frölich

 65. Frölich, David: Bibliotheca seu Cynosura peregrinantium : hoc est Viatorium [...] [Liber Primus et Secundus] / David Frölich

 66. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 67. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 68. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 69. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 70. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 71. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 72. Geleji Katona István: Váltság-titka / Geleji Katona István

 73. Geleji Katona István: Titkok titka / Geleji Katona István

 74. Geleji Katona István: Magyar grammatikatska : Avagy az igaz magyar irasban és szollásban kévántato néhány szükséges observatiok / Geleji Katona István

 75. Geleji Katona István: Titkok titka / Geleji Katona István

 76. Sur, Johann Joseph: Gradus ad parnassum : Oder Anführung zur Regelmasigen Musifalischen Komposition / Johann Joseph Sur

 77. Debreceni Ember Pál: Garizim és Ébál : Mellyeknek egyikén áldást és szeretetet, a` másikra átkot és gyülölséget parantsolt Isten. A bárány életének könyve / Debreceni Em ber Pál

 78. Debreceni Ember Pál: Garizim és Ébál : Mellyeknek egyikén áldást és szeretetet, a` másikra átkot és gyülölséget parantsolt Isten. A bárány életének könyve / Debreceni Em ber Pál

 79. Debreceni Ember Pál: Innepi ajandekul az Isten satoraba fel-vitetett Szent Siklus / Debreceni Ember Pál

 80. Florus, Lucius Annaeus: Lucius Annaeus Florusnak A Romai viselt dolgokról irott Negy Könyve / Lucius Annaeus Florus; Dalnoki Benkő Márton

 81. Czeglédi István: Már minden épületivel s-fegyveres házaival edgyütt, el-készült, Sion vára / Czeglédi István

 82. Schröder, Christian: Viti Beringii florus danicus otthiniae / Impressus a Christiano Schröder

 83. Bod Péter: Szent irás` értelmére vezérlö magyar leksikon : Mellyben a` Szent Irásban elö-fordulo példáyolások, (typvsok) es ábrázolások (emblemak) lelki értelmek szerént rövideden ki-világositatnak; sok dolgok a` sido régiségekböl ki-magyaráztatnak: és igy a Szent Irást isteni-félelemmel érteni kivánó kegyes olvasok jó szándékjokban felsegittetnek / Bod Péter

 84. Ames, William: Medulla theologica, editio novissima. Ab avthore ante obitum recognita et variis in locis aucta

 85. Ars omni reipublicae necessaria, juventutis educatio fructuosa

 86. Debreceni Ember Pál: Innepi ajandekul az Isten satoraba fel-vitetett Szent Siklus / Debreceni Ember Pál

 87. Csúzi Cseh Jakab: Edom ostora. Avagy, Abdias profeta latásának egynehány elmelkedesekben foglaltatott világos magyarazattya / Csuzi C. Jakab

 88. Czeglédi István: Már minden épületivel s-fegyveres házaival edgyütt, el-készült, Sion vara / Czeglédi István

 89. Bod Péter: Szent Judas Lebbeus Apostol Levelének rövid Tanításokban foglalt Magyarázatja / Bod Péter

 90. Bod Péter: A' szent Bibliának históriája : az Istennek ó és új Testámentomi szent beszédének Meg-írattatása, annak mind ez ideig tsúdálatos Megtartatása ; külömböző Nyel vekre, azok között a' Magyar Nyelvre való Fordíttatása, ; s azokon valő Ki-nyomtattatása, rövideden elö adatik / Bod Péter által